Back to top

Egy-két fogat nem érdemes pótolni

Már egy fog hiánya is felborítja a fogsorok egyensúlyát. A foghiánnyal szomszédos fogak a hiány felé dőlhetnek, ami hosszabb idő alatt a fog rossz irányú terhelése miatta fog elvesztéséhez vezethet. A hiánnyal szemközti fog érintkező fog pár hiányában a csontból fokozatosan kiemelkedik (kinő)., Emiatt a kiemelkedett fog kilazul és idővel elveszítjük, másrészt "belenő" a hiányzó fog helyére, ezzel megnehezíti vagy lehetetlenné teszi annak pótlását. Más esetekben a fogsor zártságának megszűnése miatt "szétcsúsznak" a fogak,köztük kis rések keletkeznek. Mi azt ajánljuk, hogy minden hiányzó fogat a húzás után fél éven belül pótoltassanak.